Famílies

Ofioglossàcies

Família estesa per terres temperades de l'hemisferi boreal i que en les nostres terres està representada per dos gèneres. Botrychium i Ophioglossum.
Emparentades amb les falgueres, tenen el rizoma curt, carnós i sense esquames, les fulles són consistents amb una làmina estèril i una altra fèrtil espiciforme.
Els esporangis són sèssils i grossos.


Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium
Ophioglossum azoricum
Ophioglossum vulgare

Oleàcies

Família estesa per zones temperades del Sud-Est asiàtic, Austràlia, conca Mediterrània...etc, amb quasi trenta gèneres dels quals a Catalunya n'hi ha cinc (Olea, Jasminum, Fraxinus, Phillyrea i Ligustrum)
Són arbusts i arbres de fulles oposades, simples o compostes i les flors, tetràmeres o pentàmeres, s’agrupen en raïms, panícules o fasciculades. Els fruits estan diversificats en baia, drupa, càpsula o sàmara.
També tenim alguns gèneres ornamentals com Forsythia i Syringa; aquest darrer a vegades assilvestrat. Olea europaea té un important interès econòmic.


Forsythia suspensa. (Orn)
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Fraxinus excelsior.
Fraxinus ornus. (Nat.)
Jasminum azoricum. (Orn)
Jasminum fruticans
Jasminum grandiflorum. (Orn)
Jasminum mesnyi. (Orn)
Jasminum nudiflorum. (Orn)
Jasminum odoratissimum. (Orn)
Jasminum officinale. (Orn)
Ligustrum japonica. (Orn)
Ligustrum vulgare
Olea europaea var. europaea. (Cult.)
Olea europaea var. sylvestris
Olea europaea var. sylvestris.
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Syringa vulgaris var. albiflora. (Orn)
Syringa vulgaris. (Orn)

Onagràcies

Família cosmopolita d'angospermes  distribuïda en la seva majoria al continent americà, amb una vintena de gèneres i a Catalunya només en té quatre (Ludwigia, Oenothera, Epilobium i Circaea), totes són plantes herbàcies amb fulles simples, oposades o esparses, amb flors actinomorfes, tetràmeres (excepte Circaea que en té dos) reunides en espigues, raïms o solitàries.
En el cas d'Oenothera, n'hi ha algunes al·lòctones que es troben assilvestrades a les contrades mediterrànies com O.glazioviana. Altres cultivades en jardineria. El fruit és una càpsula.


Circaea lutetiana
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium parviflorum var. albiflora
Epilobium tetragonum
Fuchsia hybrida. (Orn)
Gaura lindheimeri var. gaudi red (Orn)
Gaura lindheimeri. (Orn)
Ludwigia palustris
Ludwigia peploides. (Nat)
Oenothera biennis
Oenothera biennis subsp biennis
Oenothera glazioviana. (Nat)
Oenothera rosea
Oenothera speciosa. (Orn)

Orobancàcies

Família pròpia de les terres temperades de l'hemisferi boreal que comprèn disset gèneres, encara que a Catalunya només té un representant (Orobanche) amb una quinzena d'espècies molt semblants a primera vista.
Són plantes herbàcies, tenen la tija erecta, no ramificada, que no passen de cinquanta centímetres i piloses o glanduloses; les fulles bastant atrofiades, esquamiformes i les flors tenen cinc pètals soldats, són zigomorfes, en aparença bilabiades i envoltades amb dues petites bràctees; són sèssils i agrupades en una inflorescència terminal molt atapeïda.
Cada planta parasita a un hoste en particular.

Darrerament diverses espècies de la família Escrofulariàcies han passat a formar part d'aquesta família, encara que aquests no són holoparàsites, si no hemiparàsites.


Bartsia alpina
Bellardia trixago
Bellardia trixago var. flaviflora
Bellardia viscosa
Boulardia latisquama
Erinus alpinus subsp. glabratus
Erinus alpinus subsp. hirsutus
Euphrasia alpina subsp. alpina
Euphrasia hirtella
Euphrasia minima
Euphrasia minima subsp. sicardii
Euphrasia nemorosa
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis
Euphrasia stricta
Melampyrum catalaunicum
Melampyrum cristatum
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Odontides longiflorus
Odontides luteus
Odontides vernus subsp. serotinus
Odontides viscosus subsp. viscosus
Odontites cebennensis
Odontites pyrenaeus subsp. pyrenaeus
Odontites recordonii
Orobanche amethystea subsp amethystea
Orobanche artemisae-campestris
Orobanche artemisae-campestris subsp santolinae
Orobanche caryophyllacea
Orobanche crenata
Orobanche elatior
Orobanche gracilis
Orobanche hederae
Orobanche laserpitii-sileris
Orobanche rapum-ginestae
Parentucellia latifolia
Pedicularis comosa subsp. asparagoides
Pedicularis comosa subsp. comosa
Pedicularis foliosa
Pedicularis mixta
Pedicularis pyrenaica subsp. pyrenaica
Pedicularis rosea subsp. allionii
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
Pedicularis tuberosa
Pedicularis verticillata
Phelipanche arenaria
Phelipanche purpurea
Phelipanche ramosa
Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Rhinanthus pumilus
Tozzia alpina subsp. alpina

Orquidàcies

Extensa família d’angiospermes monocotiledònies distribuïda per zones intertropicals i temperades de les muntanyes de l’hemisferi boreal. A Catalunya està representada per vint-i dos gèneres dels quals moltes espècies arriben a hibridar-se sovint. La majoria creixen en prats i brolles de tendència mediterrània i altres poden arribar a prats delta muntanya. Són plantes herbàcies de tija erecta i fulles basals; les flors són zigomorfes i es reuneixen en raïms o espigues; estan formades per dos verticils de tres peces, sent l’interior el que té el tèpal anomenat label, peça clau per cridar l’atenció dels pol·linitzadors amb els seus colors. El fruit és en càpsula.


Anacamptis coriophora subsp. fragans
Anacamptis coriophora subsp. martrinii
Anacamptis laxiflora
Anacamptis morio subsp. champagneuxii
Anacamptis morio subsp. picta
Anacamptis morio var. albiflora
Anacamptis palustris
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis var. albiflora
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata var. albiflora
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina var. bicolor
Dactylorhiza sambucina var. flaviflora
Dendrobium nobile. (Orn)
Epipactis atrorubens
Epipactis distans
Epipactis exilis
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima
Himantoglossum hircinum
Himantoglossum robertianum
Limodorum abortivum subsp. abortivum
Listera ovata
Neotinea maculata
Neotinea tridentata subsp. conica
Neotinea ustulata
Neottia nidus-avis
Nigritella austriaca
Nigritella gabasiana
Ophrys apifera subsp. apifera
Ophrys arnoldii
Ophrys battandieri. ( O.fusca x O. lutea )
Ophrys bertolonii subsp. catalaunica
Ophrys bilunulata
Ophrys dyris
Ophrys forestieri
Ophrys holosericea
Ophrys incubacea
Ophrys insectifera
Ophrys lutea
Ophrys passionis
Ophrys scolopax subsp. scolopax
Ophrys scolopax subsp. scolopax var. albiflora
Ophrys speculum
Ophrys sphegodes
Ophrys subinsectifera
Ophrys tenthredinifera
Orchis anthropophora
Orchis mascula
Orchis mascula subsp. tenera
Orchis mascula var. albiflora
Orchis mascula var. rosea
Orchis militaris
Orchis olbiensis
Orchis pallens
Orchis provincialis
Orchis purpurea
Orchis simia
Phalaenopsis var. albiflora. (Orn)
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Serapias lingua
Serapias parviflora
Serapias vomeracea
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis

Osmundàcies

Aquesta família emparentada amb les falgueres pròpiament dites, només té un gènere a les nostres contrades amb una sola espècie. Planta herbàcia, erecta i amb les fulles pinnades.
Vegeu Osmunda regalis.


Osmunda regalis

Oxalidàcies

Aquesta família té la distribució tropical i subtropical, tret de que algunes espècies estan en zones temperades, amb sis gèneres i només un a les nostres terres (Oxalis)
Són petites plantes que no passen de quaranta centímetres, herbàcies, tija erecta i prima.
Les fulles solen ser peciolades i trifoliades, basals ; les flors tenen cinc pètals lliures, són hermafrodites i actinomorfes.
Totes es fan en contrades marítimes i litorals, tret de O. Acetosella, que pot arribar a l'estatge montà i subalpí. El fruit és en càpsula. Algunes d'alòctones força naturalitzades


Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis bowiei. (Nat)
Oxalis corniculata subsp. corniculata
Oxalis debilis subsp. corymbosa
Oxalis debilis var. albiflora
Oxalis Deppei. (Orn)
Oxalis latifolia
Oxalis pes-caprae

Papaveràcies

Família no gaire nombrosa estesa per les regions temperades de l'hemisferi boreal; té prop de quaranta gèneres entre dues subfamílies properes i que alguns autors les inclouen (Papaveròidies i Fumariòidies)

Les Papaveròidies són plantes herbàcies de poca alçada, flors tetràmeres, actinomorfes, diapètales i sèpals caducs durant la floració. Les fulles són pinnades, alternes i el fruit en càpsula. Creixen de les platges litorals a les tarteres pirinenques.

Les Fumariòidies són herbàcies, enfiladisses o petits matollers ramificats; tenen les fulles dividides i les flors són més petites, completament zigomorfes, gamopètales i s’agrupen en raïms. El fruit és un aqueni. Es fan en terrenys ruderals, marges i murs.


Chelidonium majus
Corydalis solida subsp. solida
Eschscholzia californica. (Nat.)
Fumaria bastardii
Fumaria capreolata
Fumaria capreolata var rubriflora
Fumaria densiflora subsp. densiflora
Fumaria officinalis subsp. officinalis
Fumaria parviflora
Fumaria petteri subsp. calcarata
Fumaria reuteri
Glaucium corniculatum
Glaucium corniculatum var. bicolor
Glaucium flavum
Hypecoum procumbens subsp. grandiflorum
Meconopsis cambrica
Papaver alpinum subsp. rhaeticum
Papaver alpinum subsp. suaveolens
Papaver dubium subsp. dubium
Papaver dubium subsp. lecoqii
Papaver pinnatifidum
Papaver rhoeas
Papaver somniferum subsp somniferum var. albiflora
Papaver somniferum subsp. setigerum
Papaver somniferum subsp. somniferum
Platycapnos spicata subsp. spicata
Platycapnos tenuiloba subsp. tenuiloba
Roemeria argemone
Roemeria hispida
Roemeria hybrida subsp. hybrida
Roemeria hybrida subsp. hybrida ( 5 pètals )
Sarcocapnos enneaphylla subsp. enneaphylla
Sarcocapnos enneaphylla subsp. enneaphylla var. albiflora

Papilionàcies

Important família cosmopolita estesa per zones temperades amb gairebé uns 450 gèneres. A Catalunya en tenim 40. Són plantes diversificades, herbàcies, arbustives o petits arbrets amb les fulles pinnades, compostes, trifoliades, alternes o esparses, poden tenir circells o espines. La tija pot ser erecta o prostrada, ascendent i a vegades alada. Algunes espècies són enfiladisses gràcies als circells que duen al final de les fulles.
Les flors, zigomorfes, diapètales, tenen cinc pètals, el superior o estendard, els dos laterals anomenats ales i els dos inferiors soldats en la carena. Aquestes poden estar en raïms, glomèruls i altres inflorescències. Els fruits generalment són en llegum, tret dels gèneres Trifolium i Medicago que fan aquenis i altres en loment.
Moltes d'aquestes espècies estan conreades com aliment i altres formen part dels jardins com espècies ornamentals.

 

Caesalpiniàcies

Subfamília dins de les Fabàcies d’arbres i arbusts  que només té un gènere autòcton en les nostres terres, Ceratonia siliqua i altres estan plantats en parcs i jardins i molt rarament arriben a assilvestrar-se, com Caesapinia, Parkinsonia, Gleditsia o Cercis entre altres.

 

Mimosàcies

Família d’angiospermes dicotiledònies que està distribuïda per zones tropicals i intertropicals amb més de 50 gèneres; te les fulles pinnades o bi-pinnades i les flors reunides en glomèruls estaminals i altres zigomorfes en raïms. El fruit pot ser en llegum o loment i són molt utilitzades en jardineria urbana com Acacia, Albizia, Leucaena. Recentment aquesta família ha passat formar part de Papilionàcies.


Acacia aneura. (Orn )
Acacia dealbata. (Nat.)
Acacia retinoides. ( Orn )
Adenocarpus telonensis
Albrizia julibrissin. (Orn)
Amorpha fruticosa
Anagyris foetida
Anthyllis cytisoides
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Anthyllis vulneraria subsp. font-queri
Anthyllis vulneraria subsp. sampaioana
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraioides
Arachis hypogaea. (Cult)
Argyrolobium zanonii
Astragalus alopecuroides subsp. alopecuroides
Astragalus alpinus
Astragalus australis
Astragalus austriacus
Astragalus danicus
Astragalus echinatus
Astragalus glycyphyllos
Astragalus granatensis subsp. granatensis
Astragalus hamosus
Astragalus incanus
Astragalus monspessulanus subsp. gypsophylus
Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus
Astragalus pelecinus
Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus
Astragalus sesameus
Astragalus stella
Astragalus tragacantha
Astragalus turolensis
Bituminaria bituminosa
Caesalpinia mexicana. (Orn)
Ceratonia siliqua.
Cercis siliquastrum var. albiflora (Orn)
Cercis siliquastrum. (Orn)
Cicer arietinum. (Cult)
Colutea arborescens
Colutea brevialata
Coronilla juncea
Coronilla lotoides
Coronilla minima subsp. minima
Coronilla repanda subsp. dura
Coronilla scorpioides
Coronilla valentina subsp. glauca (Nat.)
Cytisophyllum sessilifolium
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus
Cytisus fontanesii
Cytisus heterochrous
Cytisus heterochrous var. albiflora
Cytisus infestus
Cytisus lotoides
Cytisus oromediterraneus
Cytisus scoparius subsp. scoparius
Cytisus villosus
Dorycnopsis gerardii
Echinospartum horridum
Erinacea anthyllis
Erinacea anthyllis var. albiflora
Ervilia hirsuta
Ervum gracile
Erythrina crista-galli. (Orn)
Erythrostemon gilliesii. (Orn)
Genista anglica
Genista hispanica subsp. hispanica
Genista linifolia subsp. linifolia
Genista monspessulana
Genista multicaulis
Genista pilosa
Genista sagittalis
Genista scorpius
Genista tinctoria
Genista umbellata. ( Accidental )
Genista x porlock. (Orn)
Gleditsia triacanthos. (Orn)
Glycyrrhiza glabra
Hedysarum boveanum subsp. europaeum
Hedysarum coronarium
Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum
Hippocrepis biflora
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis comosa subsp. scabra
Hippocrepis emerus
Hippocrepis scorpioides
Laburnum anagyroides ( Nat.)
Lathyrus angulatus
Lathyrus annus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus cirrhosus
Lathyrus clymenum
Lathyrus filiformis
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis
Lathyrus latifolius
Lathyrus linifolius
Lathyrus niger subsp. niger
Lathyrus ochrus
Lathyrus oleraceus subsp. biflorus
Lathyrus oleraceus subsp. oleraceus (Cult.)
Lathyrus pannonicus subsp. longestipulatus
Lathyrus pratensis
Lathyrus pratensis *
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus sylvestris subsp. pyrenaicus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus subsp. vernus
Leucaena leucocephala. (Orn )
Lotus alpinus
Lotus angustissimus
Lotus berthelotii. (Orn)
Lotus corniculatus
Lotus creticus
Lotus delortii
Lotus dorycnium
Lotus edulis
Lotus herbaceus
Lotus hirsutus
Lotus maritimus subsp. hirsutus
Lotus maritimus subsp. maritimus
Lotus ornithopodioides
Lotus parviflorus
Lotus pedunculatus
Lotus rectus
Lotus tenuis
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus polyphyllus. (Nat.)
Medicago arabica
Medicago arborea subsp arborea (Nat.)
Medicago arborea subsp. citrina
Medicago hybrida
Medicago littoralis
Medicago lupulina
Medicago marina
Medicago minima
Medicago monspeliaca
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago sativa subsp. sativa
Medicago sativa subsp. sativa var. albiflora
Medicago sativa subsp. varia
Medicago scutellata
Medicago suffruticosa subsp leiocarpa
Medicago suffruticosa subsp. suffruticosa
Medicago truncatula
Medicago tuberculata
Melilotus albus
Melilotus altissimus
Melilotus elegans
Melilotus indicus
Melilotus officinalis
Melilotus spicatus
Melilotus sulcatus
Onobrychis argentea subsp. hispanica
Onobrychis caput-galli
Onobrychis saxatilis
Onobrychis supina subsp. supina
Onobrychis viciifolia
Ononis aragonensis
Ononis cristata
Ononis fruticosa
Ononis minutisima
Ononis natrix subsp. natrix
Ononis natrix subsp. ramosissima
Ononis pubescens
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis rotundifolia
Ononis spinosa subsp. antiquorum
Ononis spinosa subsp. australis
Ononis spinosa subsp. spinosa
Ononis striata
Ononis tridentata subsp. angustifolia
Ononis tridentata subsp. tridentata
Ononis viscosa subsp. breviflora
Ornithopus compressus
Oxytropis campestris subsp. campestris
Oxytropis halleri subsp. halleri
Oxytropis neglecta subsp. pyrenaica
Parkinsonia aculeata. (Orn)
Peltophorum pterocarpum
Phaseolus acutifolius. (Cult)
Phaseolus coccineus. (Cult)
Phaseolus vulgaris. (Cult)
Retama monosperma. (Nat)
Retama sphaerocarpa
Robinia pseudoacacia var. casque rouge (Orn)
Robinia pseudoacacia. (Nat.)
Scorpiurus muricatus
Scorpiurus subvillosus
Scorpiurus sulcatus
Securigera varia
Spartium junceum
Styphnolobium japonicum (Orn)
Tipuana tipu. (Orn)
Trifolium alpestre
Trifolium alpinum
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium campestre
Trifolium cherleri
Trifolium dubium
Trifolium fragiferum
Trifolium glomeratum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum subsp. incarnatum
Trifolium incarnatum subsp. molineri
Trifolium medium subsp. medium
Trifolium montanum subsp. montanum
Trifolium nigrescens
Trifolium ochroleucon
Trifolium ornithopodioides
Trifolium patens
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium rubens
Trifolium scabrum
Trifolium spadiceum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium subterraneum
Trifolium suffocatum
Trifolium thalii
Trifolium tomentosum
Trigonella gladiata
Tripodion tetraphyllum
Ulex parviflorus subsp. parviflorus
Vicia angustifolia
Vicia argentea
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia cracca subsp. cracca
Vicia cracca subsp. cracca var. albiflora
Vicia dasycarpa
Vicia disperma
Vicia faba. (Cult.)
Vicia hybrida
Vicia incana
Vicia lathyroides
Vicia lens (Cult)
Vicia lutea
Vicia monantha subsp. calcarata
Vicia nigricans
Vicia onobrychioides
Vicia orobus
Vicia pannonica subsp. striata
Vicia pannonica subsp. striata var. albiflora
Vicia peregrina
Vicia peregrina var. albiflora
Vicia pseudocracca
Vicia pyrenaica
Vicia pyrenaica var. albiflora
Vicia sativa subsp. sativa (Cult.)
Vicia sativa var. albiflora
Vicia saxatilis
Vicia sepium
Vicia tenuifolia
Vicia villosa
Wisteria sinensis. (Orn)

Peoniàcies

Aquesta petita família està estesa per zones temperades de l'hemisferi septentrional,
amb un sol gènere i poc estès a Catalunya. (Paeonia).
Plantes erectes, arbustivas amb les fulles dividides, ramificades i alternes
i les flors són actinomorfes, diapètales i tenen entre sis i deu pètals,
els sèpals molt més petits i té nombrosos estams. El fruit és en fol·licle.
Solen ser utilitzades en jardineria.


Paeonia officinalis subsp. microcarpa
Paeonia suffruticosa. (Orn)

Pinàcies

Important família de gimnospermes amb més de deu gèneres, generalment arbres que formen boscos i es troba estesa per l’hemisferi boreal, muntanyes d’Àsia, Amèrica i nord d’Àfrica. A Catalunya en tenim dos d’importants i altres plantats per repoblament forestal. Són arbres monoics, que no fan tècnicament fruits, i desenvolupen estròbils. Les fulles són generalment perennes i aciculars tret del gènere Larix que són caduques.


Abies alba.
Abies pinsapo. (Orn )
Cedrus atlantica var. glauca (Orn)
Cedrus atlantica. (Nat.)
Larix decidua. (Nat)
Picea abies. (Nat)
Picea pungens. (Orn)
Pinus canariensis. (Orn)
Pinus halepensis.
Pinus mugo subsp. uncinata
Pinus nigra subsp. salzmannii
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus radiata. (Nat)
Pinus sylvestris.
Pseudotsuga menziesii. (Nat)

Plantaginàcies

 

Inicialment era una petita família de plantes herbàcies distribuïda per les zones intertropicals i temperades a les altes muntanyes, amb tres gèneres i el model bàsic era el plantago, de fulles basals, el llarg peduncle i la inflorescència en espiga o glomèrul, les flors hermafrodites tetràmeres i el fruit en càpsula. Ara amb el nou model de classificació s’han afegit les famílies de Globulariàcies, Hippuridàcies, Cal·litricàcies i diversos gèneres de la família Escrofulariàcies, que passaran a ser subfamílies.

Globulariàcies

Petita  família amb dos gèneres dels qual només en tenim un a les nostres contrades, Globularia, que té quatre espècies. Es tracte de plantes herbàcies o arbustives que no passen dels 60 centímetres,  de tija erecta, ramificada amb les fulles enteres, esparses o en roseta i les flors són hermafrodites, zigomorfes i pentàmeres, agrupant-se en un capítol terminal rodejat per un involucre.

Cal·litricàcies

Petita família estesa per tot el mon amb un sol gènere amb més de trenta espècies; es tracte d’herbes anuals o perennes molt ramificades que poden ser terrestres o aquàtiques, submergides totalment o surant, prefereixen les aigües estagnants o de curs lent. Les fulles són oposades, linears, espatulades o ovades i tenen les flors unisexuals axil·lars.

Hippuridàcies

Petita família cosmopolita monotípica amb un sola espècie que viu submergida en aigües dolces i tranquil·les de l’hemisferi boreal, generalment aigües fredes d’alta muntanya. Rarament floreix.

                                                                                             


Anarrhinum bellidifolium
Anarrhinum bellidifolium var. albiflora
Angelonia salicariifolia. (Orn)
Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum
Antirrhinum majus subsp. latifolium
Antirrhinum majus subsp. majus
Antirrhinum majus subsp. majus var. albiflora
Antirrhinum majus subsp. striatum
Antirrhinum majus var. alba
Antirrhinum molle
Antirrhinum sempervirens subsp. pertegasii
Antirrhinum sempervirens subsp. sempervirens
Asarina procumbens
Callitriche palustris
Callitriche stagnalis
Chaenorhinum minus subsp. minus
Chaenorhinum origanifolium subps. cadevalli
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium
Cymbalaria muralis subsp. muralis
Cymbalaria muralis subsp. muralis var. albiflora
Digitalis lutea subsp. lutea
Digitalis obscura subsp. obscura
Digitalis purpurea
Globularia alypum
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia.
Globularia nudicaulis
Globularia repens
Globularia vulgaris
Hebe franciscana. (Orn)
Hippuris vulgaris
Kickxia elatine subsp crinita
Kickxia spuria
Linaria alpina
Linaria angustissima
Linaria arvensis subsp. arvensis
Linaria arvensis subsp. micrantha
Linaria arvensis subsp. simplex
Linaria bubanii
Linaria pelisseriana
Linaria repens
Linaria supina subsp. aeruginea
Linaria supina subsp. supina
Linaria vulgaris
Misopates orontium
Misopates orontium var. albiflora
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago alpina
Plantago argentea
Plantago atrata
Plantago bellardii
Plantago cornuti
Plantago coronopus subsp. coronopus
Plantago crassifolia
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. intermedia
Plantago major subsp. major
Plantago maritima subsp. serpentina
Plantago media
Plantago monosperma
Plantago sempervirens
Plantago subulata subsp. holosteum
Plantago subulata subsp. subulata
Veronica alpina
Veronica aphylla
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica catenata
Veronica catenata var. albiflora
Veronica chamaedrys
Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria
Veronica fruticulosa subsp. cantabrica
Veronica fruticulosa subsp. saxatilis
Veronica hederifolia
Veronica hederifolia var. albiflora
Veronica nummularia
Veronica officinalis
Veronica orsiniana
Veronica persica
Veronica polita
Veronica ponae
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia subsp. humifusa
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia
Veronica spicata subsp. spicata
Veronica urticifolia
Veronica verna