Criptògames

  • Liquens
   • Crustacis
    Una sola dimensió.
    No es poden separar
    del substrat.
   • Foliacis
    Dues dimensions.
    Es poden separar del
    substrat, amb cura.
   • Fruticulosos
    Tres dimensions.
    Son visibles per totes
    les cares
  • Falgueres
  • Fongs
   • Bolet
    Presenta clarament
    diferenciat, el peu
    i el barret.
   • Altres
    Presenta altres
    formes particulars.
  • Algues
  • Briòfits
   • Molses
    Es presenten més
    o menys ramificades
    amb la fructificació
    enlairada en el tal·lus.
   • Hepàtiques
    Es presenten
    arrapades al substrat,
    amb la fructificació
    a ras del tal·lus.

Inici ContacteÍndex científicFamílies  – ExplicacionsVocabulari