Famílies

Acantàcies

Aquesta gran família està estesa principalment en zones tropicals i subtropicals; té a prop de 260 gèneres amb més de 2.700 espècies, de les quals nosaltres només en tenim un; Acanthus mollis, que tot i sent utilitzat en jardineria, es troba naturalitzat. Les Acantàcies poden ser arbres, arbusts o plantes herbàcies i les flors solen ser zigomorfes .


Acanthus mollis. (Nat.)
Crossandra infundibuliformis. (Orn)
Jacobina carnea. (Orn)

Aceràcies

Petita família d'arbres i arbusts repartits per l'hemisferi boreal i Xina, la majoria són caducifolis amb les fulles amples, generalment simples, palmatilobades; les flors, pentàmeres o tetràmeres es troben reunides en petits corimbes pènduls. A Catalunya només tenim un sol gènere (Acer) amb 5 espècies, i altres de cultivats en parcs i avingudes. La seva fusta és utilitzada en fusteria. Recentment aquesta família ha passat a formar part de Sapindàcies.


Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer negundo. (Nat)
Acer opalus subsp. granatense
Acer opalus subsp. opalus
Acer platanoides
Acer platanoides Crimson King. ( Orn )
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum. ( Orn )

Agavàcies

Aquesta família d'origen tropical i subtropical viu en zones àrides de Sud-amèrica i Mèxic; no hi ha cap gènere a Europa i aquí només tenim el gènere Agave, amplament naturalitzat en platges i terres seques interiors, sent una espècie invasora. Les flors són actinomorfes, diapètales, reunides en panícules o espigues.  Poden ser plantes arbustives o arbres. Altres s'utilitzen en jardineria.


Agave americana. (:Nat.)
Agave americana subsp. marginata (Nat.)
Agave attenuata. (Orn)
Agave salmiana. (Orn)
Yucca gloriosa. (Nat.)
Yucca variegata. (Nat.)

Aizoàcies

Aquesta família només es fa en terres seques subtropicals i malgrat que en tenim algunes de naturalitzades, només hi ha una espècie autòctona en terres seques de Lleida. Aizoon hispanicum. Plantes reptants o erectes de fulles simples, crasses i flors vistoses. Sovint moltes són utilitzades en jardineria i algunes assilvestrades, cas de Carpobrotus edulis, agressiva i invasora.


Aizoon hispanicum
Aptenia cordifolia. (Nat )
Carpobrotus edulis var.flaviflora (Nat.)
Carpobrotus edulis. (Nat.)
Delosperma cooperi. (Orn)
Delosperma echinatum. (Orn)
Delosperma lehmannii. (Orn)
Drosanthemum floribundum. (Orn)
Lampranthus roseus. (Orn)
Ruschia uncinata. (Orn)

Alismatàcies

Família de plantes aquàtiques o de terrenys molt humits pròpia de zones temperades de l'hemisferi boreal, que comprèn un centenar de gèneres i que en les nostres terres només en tenim cinc, Sagittaria, Damasonium, Luronium, Baldellia i Alisma. Monocotiledònies, amb les fulles submergides o natans. Algunes d’elles, molt rares o extingides per el canvi del seu hàbitat.


Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica var. albiflora
Baldellia ranunculoides
Luronium natans

Amarantàcies

Aquesta família de tendència tropical o subtropical té a prop d'una dotzena d'espècies en les nostres terres, en dos gèneres, Amaranthus i Alternanthera. Es tracta de plantes herbàcies que poques vegades sobrepassen el metre d’alçada i que es desenvolupen en terrenys ruderals, calcigats i femers. Les seves flors, gens cridaneres, s'agrupen en inflorescències espiciformes, ramificades o no.


Alternanthera pungens
Amaranthus albus
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitum
Amaranthus deflexus
Amaranthus hybridus
Amaranthus muricatus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus spinosus
Amaranthus viridis
Celosia argentea var. cristata (Orn)
Celosía plumosa. (Orn)

Amaril·lidàcies

Família estesa per zones tropicals, subtropicals i temperades de tot el món i que en les nostres contrades té cinc gèneres amb una desena d'espècies. Són plantes herbàcies, perennes, monocotiledònies, amb els òrgans subterranis (geòfits), fulles estretes i les flors en inflorescències pauciflores o uniflores. Algunes són molt utilitzades en jardineria.


Agapanthus africanus var. albiflora (Orn)
Agapanthus africanus. (Orn)
Agapanthus praecox. (Orn)
Alstroemeria sp. (Orn)
Clivia cyrtanthiflora. (Orn)
Clivia miniata. (Orn)
Galanthus nivalis
Hippeastrum striatum. (Orn)
Hippeastrum vittatum. (Orn)
Hippeastrum vittatum var. red lion (Orn)
Leucojum aestivum
Narcissus assoanus
Narcissus dubius
Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus
Narcissus pseudonarcissus subsp. bicolor
Narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus
Narcissus psudonarcissus subsp. pseudonarcissus
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta subsp. tazetta
Narcissus tazetta var. papyraceus
Pancratium maritimum
Sternbergia colchiciflora
Sternbergia lutea
Zephyranthes candida. (Orn)

Anacardiàcies

Família distribuida per zones tropicals i subtropicals i algunes per zones temperades de tot el món. En les nostres terres només tenim un gènere (Pistacia) i altre de naturalitzat per ser utilitzat en la industria (Rhus). Poden ser arbres i arbusts amb les flors petites reunides en panícules i fruits en drupa, alguns amb importància econòmica (anacard, festuc). En jardins es trova plantat Schinus molle, populament pebrer del Perú.


Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Rhus coriaria. (Nat)
Rhus typhina. (Orn)
Schinus molle. (Orn)

Apocinàcies

Família estesa por zones tropicals i temperades i que a Catalunya només en tenim dos gèneres, (Nerium i Vinca). Són arbustives, arbres i herbes lianoides amb fulles enteres, oposades o verticil•lades i les flors són actinomorfes, pentàmeres i poden ser solitàries o reunides en petits ramells. Algunes espècies solen plantar-se en parcs i jardins.


Adenium obesum. (Orn)
Carissa macrocarpa. (Orn)
Catharanthus roseus. (Orn)
Dipladenia sanderi. (Orn)
Nerium oleander var. albiflora
Nerium oleander var. rosea
Nerium oleander
Trachelospermum jasminoides. (Orn)
Vinca difformis
Vinca difformis (4 pètals )
Vinca major
Vinca minor

Aquifoliàcies

Aquesta família té una dispersió per zones tropicals i regions temperades, la majoria a Amèrica i només dos gèneres d'arbusts i arbres de fulla perenne i flors dioïques. Un únic representant en la nostra terra, del gènere Ilex i altres utilitzats en jardineria.


Ilex aquifolium
Ilex x altaclerensis. (Orn)

Aràcies

Gran família tropical força diversificada amb més d'un centenars de gèneres i que a Catalunya només està representada per dos. Arum i Arisarum. Són plantes herbàcies, monocotiledònies amb els òrgans subterranis. Les seves flors no tenen pètals, si no les flors reunides en carnoses inflorescències (espàdix) i recobrint-les una bràctea grossa (espata) molt cridanera; altres tenen l'espata soldada en forma de tub encaputxat. Moltes espècies s'utilitzen en jardineria i rarament poden naturalitzar-se, Zantedeschia o lliri d’aigua i Alocasia gigantea.


Alocasia macrorrhiza. (Orn)
Anthurium andreanum. (Orn)
Anthurium andreanum var. alba (Orn)
Arisarum vulgare subsp. vulgare
Arum italicum
Colocasia esculenta. (Nat)
Spathyphyllum wallisii. (Orn)
Zantedeschia aethiopica. (Orn)
Zantedeschia elliottiana. (Orn)
Zantedeschia rehmannii. (Orn)

Araliàcies

Estesa família d'arbres i arbusts tropicals i que a Europa i a les nostres terres només té un gènere representatiu, la coneguda heura (Hedera helix) ; tenen les fulles esparses i flors petites reunides en capítols esfèrics de flors pedicel·lades. En jardineria sol cultivar-se la Fatsia japonica de fulles molt més grans i palmades, diverses heures i arbusts del gènere Schefflera.


Fatsia japonica. (Orn)
Hedera hibernica. (Orn)
hedera canariensis. (Orn)
Hedera helix
Schefflera arboricola. (Orn)

Araucariàcies

Aquesta família de coníferes està pràcticament restringida a l’hemisferi austral, tenint tres gèneres. Poden tenir més de cinquanta metres i viure força anys, de capçada simètrica i cònica i en les nostres terres només es troben plantades en jardins i parcs.


Araucaria araucana. (Orn)
Araucaria excelsa. (Orn)

Arecàcies

Aquesta família de distribució tropical i de l'hemisferi sud, està formada per plantes molt altes amb la tija endurida, fulles pinnades al capdamunt de la tija i de port arbori, inflorescències en panícula o raïm de petites flors de tres pètals. El fruit pot ser sec (coco) o carnós (dàtil ). El seu nom comú és Palma.


Chamaerops humilis.
Cycas revoluta. (Orn)
Phoenix canariensis. (Orn)
Phoenix dactylifera. (Orn)
Trachycarpus fortunei. (Orn)
Washingtonia filifera. (Orn)

Aristoloquiàcies

Herbes poc cridaneres, però de flors peculiars. Tiges prostrades ascendents amb les fulles alternes i cordiformes. Les flors poden ser solitàries o en grups de dos i no tenen cobertes exteriors (pètals, sèpals), però sí una peça columnar on romanen els estams. Aquestes extravagants flors son molt apreciades de jardineria.


Aristolochia clematitis
Aristolochia longa subsp. paucinervis
Aristolochia pistolochia
Aristolochia rotunda