Famílies

Acantàcies

Aquesta gran família està estesa principalment en zones tropicals i subtropicals; té a prop de 260 gèneres amb més de 2.700 espècies de les quals nosaltres només en tenim un, l'Acanthus mollis, que tot i sent utilitzat en jardineria es troba força naturalitzat.
Les Acantàcies poden ser arbres, arbusts o plantes herbàcies i les flors solen ser zigomorfes.


Acanthus mollis. (Nat.)
Crossandra infundibuliformis. (Orn)
Jacobinia carnea. (Orn)
Justicia adhatoda. (Orn)

Adoxàcies

Família estesa per zones temperades del regne holàrtic, sud-est asiàtic, zones andines de Sud-amèrica i Austràlia, encara que només té cinc gèneres diversificats entre arbusts i arbres. A Catalunya només en tenim dos gèneres autòctons, Viburnum i Sambucus que són arbusts de fulla perenne amb flors hermafrodites, pentàmeres i actinomorfes. Abans estaven dins de la família caprifoliàcies.


Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum lucidum. (Orn)
Viburnum opulus
Viburnum opulus. (Orn)
Viburnum pragense. (Orn)
Viburnum tinus subsp. tinus

Aizoàcies

Aquesta família només es fa en terres seques subtropicals i malgrat que aquí a Catalunya en tenim algunes de naturalitzades, només hi ha una espècie autòctona en terres seques de Lleida, Aizoon hispanicum.
Són plantes reptants o erectes de fulles simples, crasses i flors vistoses.
Moltes són utilitzades en jardineria i algunes estan assilvestrades, cas de Carpobrotus edulis, agressiva i invasora.


Aizoanthemopsis hispanicum
Aptenia cordifolia. (Nat )
Carpobrotus edulis var.flaviflora (Nat.)
Carpobrotus edulis. (Nat.)
Delosperma cooperi. (Orn)
Delosperma echinatum. (Orn)
Delosperma lehmannii. (Orn)
Drosanthemum floribundum. (Orn)
Lampranthus roseus. (Orn)
Ruschia uncinata. (Orn)

Alismatàcies

Família de plantes aquàtiques o de terrenys molt humits pròpia de zones temperades de l'hemisferi boreal, que comprèn un centenar de gèneres i que a les nostres terres només en tenim cinc, Sagittaria, Damasonium, Luronium, Baldellia i Alisma. Són plantes monocotiledònies amb les fulles submergides o surant.
Algunes d’elles són molt rares o estan extingides pel canvi del seu hàbitat.


Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica var. albiflora
Baldellia ranunculoides
Luronium natans

Amarantàcies

Aquesta família cosmopolita d’angiospermes és de tendència tropical o subtropical amb més de 180 gèneres dels quals catorze habita a les nostres terres. Es tracta de plantes herbàcies, rarament arbustives que en alguns casos no sobrepassen el metre d’alçada i que es desenvolupen en terrenys ruderals, calcigats i femers. Tenen les fulles simples, oposades o alternes i les flors estan disposades en inflorescències espiciformes o axil·lars, no són gens cridaneres per la manca de pètals.

 

Recentment s'ha incorporat la família Quenopodiàcies: Família d’angiospermes diversificada per les zones tropicals i subtropicals de plantes herbàcies o rarament arbustives, de mitjana alçada fins a 2 metres; ramificades, punxants o no, de tiges reptants o ascendents. Les fulles són enteres, dentades, lobulades i de disposició alterna, també poden ser oposades; blanes o suculentes i rarament piloses. Les flors són molt petites, poc aparents i estan reunides en inflorescències terminals o disposades a les axil·les foliars.  Són plantes considerades “males herbes” als camps de conreu, encara que algunes es cultiven per aliment, com els espinacs i les bledes; creixen en terrenys ruderals rics en nitrogen, marges de camí de bestiar, femers i altres també en terrenys força salins.


Alternanthera pungens
Amaranthus albus
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitum
Amaranthus deflexus
Amaranthus hybridus
Amaranthus muricatus
Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus
Amaranthus spinosus
Amaranthus viridis
Arthrocnemum fruticosum
Atriplex halimus
Atriplex patula
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Atriplex tatarica
Bassia prostrata
Bassia scoparia subsp. scoparia
Beta vulgaris subsp. maritima
Beta vulgaris subsp. vulgaris (Cult)
Beta vulgaris var. cicla
Blitum bonus-henricus
Caroxylon vermiculatum
Celosia argentea var. cristata (Orn)
Celosía plumosa. (Orn)
Chenopodiastrum hybridum
Chenopodiastrum murale
Chenopodium album subsp. album
Chenopodium glaucum
Chenopodium nutans. (Nat)
Chenopodium vulvaria
Dysphania ambrosioides
Dysphania botrys
Dysphania multifida
Kochia scoparia subsp. culta (Orn)
Lipandra polysperma
Patellifolia procumbens
Salicornia patula
Salsola kali subsp. ruthenica
Salsola soda
Salsola tragus
Spinacia oleracea. (Cult)
Suaeda maritima
Suaeda splendens
Suaeda vera

Amaril·lidàcies

Família estesa per zones tropicals, subtropicals i temperades de tot el món i que a les nostres contrades té cinc gèneres amb una desena d'espècies. Són plantes herbàcies, perennes, monocotiledònies, amb els òrgans subterranis (geòfits), fulles estretes basals i les flors en inflorescències pauciflores o uniflores. Algunes són molt utilitzades en jardineria.


Agapanthus africanus var. albiflora (Orn)
Agapanthus africanus. (Orn)
Agapanthus praecox. (Orn)
Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum
Allium cepa. (Cult)
Allium chamaemoly
Allium moly
Allium neapolitanum
Allium oleraceum
Allium paniculatum
Allium pyrenaicum
Allium roseum
Allium roseum var. albiflora
Allium sativum. (Cult)
Allium schoenoprasum
Allium scorodoprasum subsp. rotundum
Allium senescens subsp. montanum
Allium sphaerocephalon subsp sphaerocephalon
Allium triquetrum
Allium ursinum
Allium victorialis
Alstroemeria Inticancha Dark Purple
Clivia cyrtanthiflora. (Orn)
Clivia miniata. (Orn)
Galanthus nivalis
Hemerocallis fulva. (Nat)
Hemerocallis var. pink damask (Orn)
Hippeastrum striatum. (Orn)
Hippeastrum vittatum var. red lion (Orn)
Hippeastrum vittatum. (Orn)
Leucojum aestivum
Narcissus assoanus
Narcissus dubius
Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus subsp. bicolor
Narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus
Narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus
Narcissus psudonarcissus subsp. pseudonarcissus
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta subsp. tazetta
Narcissus tazetta var. papyraceus
Nothoscordum gracile
Pancratium maritimum
Sternbergia lutea. (Nat)
Sternbergia colchiciflora
Tristagma uniflorum. (Orn)
Zephyranthes candida. (Orn)

Anacardiàcies

Família distribuïda per zones tropicals i subtropicals i també algunes per zones temperades de tot el món. A les nostres terres només en tenim un gènere (Pistacia) i un altre de naturalitzat, antigament utilitzat a la indústria (Rhus). Poden ser arbres i arbusts amb les flors petites reunides en panícules i fruits en drupa, alguns amb importància econòmica (anacard i festuc). En jardins es troba plantat Schinus molle, popularment pebrer del Perú.


Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Rhus coriaria. (Nat)
Rhus typhina. (Orn)
Schinus molle. (Orn)

Apocinàcies

Gran família d’angiospermes dicotiledònies distribuïda per les zones tropicals i subtropicals de tot el món amb més de 360 gèneres entre grans arbres, arbusts i plantes lianoides dels quals en tenim 6 de presents a Catalunya, alguns de naturalitzats com Gomphocarpus i Araujia. Les fulles són enteres, esparses o verticil·lades amb flors actinomorfes i pentàmeres;  fan el fruit en fol·licle o en càpsula.

Actualment, s’ha incorporat la família Asclepiadàcies que passa a ser una subfamília. Algunes solen utilitzar-se en jardineria, com Nerium i Vinca.


Adenium obesum. (Orn)
Araujia sericifera. (Nat.)
Carissa macrocarpa. (Orn)
Catharanthus roseus. (Orn)
Cynanchum acutum
Dipladenia sanderi. (Orn)
Gomphocarpus fruticosus. (Nat)
Nerium oleander
Nerium oleander var. albiflora
Nerium oleander var. rosea
Trachelospermum jasminoides. (Orn)
Vinca difformis
Vinca difformis (4 pètals )
Vinca major
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium
Vincetoxicum nigrum

Aquifoliàcies

Aquesta família té una dispersió per zones tropicals i regions temperades, la majoria a Amèrica i només dos gèneres d'arbusts i arbres de fulla perenne i les flors són unisexuals en individus dioics.
Un únic representant a la nostra terra del gènere Ilex i altres utilitzats en jardineria.


Ilex aquifolium
Ilex x altaclerensis. (Orn)

Aràcies

Gran família tropical força diversificada amb més d'un centenar de gèneres i que a Catalunya només està representada per dos, Arum i Arisarum. Són plantes herbàcies, monocotiledònies amb els òrgans subterranis.
Les seves flors no tenen pètals i estan reunides en carnoses inflorescències (espàdix) i recobrint-les una bràctea grossa (espata) molt cridanera; altres tenen l'espata soldada en forma de tub encaputxat.
Moltes espècies s'utilitzen en jardineria i rarament poden naturalitzar-se, Zantedeschia o lliri d’aigua i Alocasia gigantea. Recentment, s'ha incorporat la família de Lemnàcies, formada per plantes aquàtiques.


Alocasia macrorrhiza. (Orn)
Anthurium andreanum var. alba (Orn)
Anthurium andreanum. (Orn)
Arisarum vulgare subsp. vulgare
Arum italicum
Colocasia esculenta. (Nat)
Lemna gibba
Lemna minor
Spathyphyllum wallisii. (Orn)
Spirodela polyrhiza
Zantedeschia aethiopica. (Orn)
Zantedeschia elliottiana. (Orn)
Zantedeschia rehmannii. (Orn)

Araliàcies

Estesa família d'arbres i arbusts tropicals i que a les nostres terres només té un gènere representatiu, la coneguda Heura (Hedera helix) tenen les fulles esparses i les flors petites reunides en capítols esfèrics.
En jardineria sol cultivar-se Fatsia japonica de fulles molt més grans i palmades, també diverses heures i arbusts del gènere Schefflera.


Fatsia japonica. (Orn)
hedera canariensis. (Orn)
Hedera helix
Hedera hibernica. (Orn)
Schefflera arboricola. (Orn)

Araucariàcies

Aquesta família de coníferes està pràcticament restringida a l’hemisferi austral, i consta de tres gèneres.
Poden tenir més de cinquanta metres i viure força anys, de capçada simètrica i cònica i a les nostres terres només es troben plantades en jardins i parcs.


Araucaria araucana. (Orn)
Araucaria excelsa. (Orn)

Arecàcies

Aquesta família de distribució tropical i de l'hemisferi sud, està formada per plantes molt altes amb la tija endurida, fulles pinnades al capdamunt de la tija i de port arbori, les inflorescències són en panícula o raïm de petites flors de tres pètals. El fruit pot ser sec (coco) o carnós (dàtil). El seu nom comú és Palma. A Catalunya només tenim el gènere Chamaerops.


Chamaerops humilis.
Phoenix canariensis. (Orn)
Phoenix dactylifera. (Orn)
Trachycarpus fortunei. (Orn)
Washingtonia filifera. (Orn)

Aristoloquiàcies

Família estesa per les regions tropicals i temperades que té a prop de mig miler d'espècies en set gèneres. A Catalunya només està representada pel gènere Aristolochia amb quatre espècies. Són plantes poc cridaneres, però de flors peculiars que no tenen pètals, el calze està soldat i transformat fent una coberta als verticils fèrtils que també estan soldats en una peça columnar.
Tiges prostrades ascendents i volubles amb les fulles alternes i cordiformes.
Les flors poden estar soles o en grups de dos.


Aristolochia clematitis
Aristolochia longa subsp. paucinervis
Aristolochia pistolochia
Aristolochia rotunda

Asparagàcies

Família cosmopolita de plantes angiospermes monocotiledònies distribuïda per zones tropicals, intertropicals i temperades de l’hemisferi boreal. Són plantes herbàcies o subarbustives de tija erecta, ramificada o no, amb fulles enteres o dividides; les flors tenen 6 tèpals en dos verticils i es troben reunides en grans inflorescències (Agave) o més petites (Dipcadi); el fruit és en baia o en càpsula.


Agave americana subsp. marginata (Nat.)
Agave americana. (Nat.)
Agave attenuata. (Orn)
Agave salmiana. (Orn)
Anthericum liliago
Aphyllanthes monspeliensis
Aphyllanthes monspeliensis var. albiflora
Asparagus acutifolius
Asparagus aethiopicus (Orn)
Asparagus horridus
Asparagus officinalis
Brimeura amethystina subsp. amethystina
Brimeura amethystina subsp. fontqueri
Camassia caerulea. (Orn)
Chlorophytum comosum. (Orn)
Convalaria majalis
Dipcadi serotinum
Drimia maritima
Hyacinthus orientalis var. albiflora (Orn)
Hyacinthus orientalis. (Orn)
Loncomelos narbonense
Maianthemum bifolium
Ophiopogon japonicus. (Orn)
Ornithogalum dubium
Ornithogalum orthophyllum subsp. monticolum
Ornithogalum pyrenaicum
Ornithogalum umbellatum
Paradisea liliastrum
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Prospero autumnale
Prospero autumnale var. albiflora
Prospero obtusifolium
Ruscus aculeatus
Scilla lilio-hyacinthus
Scilla verna
Yucca gloriosa. (Nat.)
Yucca variegata. (Nat.)