Flors de color vermell

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • 4 Pètals
   • 5 Pètals
   • 6 o més Pètals
   • Altres
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Estaminals
   • Papilonàcia
   • Espadix
   • Altres