Flors de color blau

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • 4 Pètals
    • Pètals soldats
     • Altres
   • 5 Pètals
    • Umbel·líferes
   • 6 o més Pètals
    • Capítols
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Esperonada
    • Orquidia
     • Viola
   • Galeada
    • Papilonàcia
     • Altres
   • Labiada
    • Polígala