Família: Orquidàcies

Extensa família d’angiospermes monocotiledònies distribuïda per zones intertropicals i temperades de les muntanyes de l’hemisferi boreal. A Catalunya està representada per vint-i-dos gèneres dels quals moltes espècies arriben a hibridar-se sovint. La majoria creixen en prats i brolles de tendència mediterrània i altres poden arribar a prats delta muntanya. Són plantes herbàcies de tija erecta i fulles basals; les flors són zigomorfes i es reuneixen en raïms o espigues; estan formades per dos verticils de tres peces, sent l’interior el que té el tèpal anomenat label, peça clau per cridar l’atenció dels pol·linitzadors amb els seus colors. El fruit és en càpsula.