Flors de color blanc

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • 3 Pètals
    • 6 Pètals o més
     • Capítols
   • 4 Pètals
    • Pètals soldats
     • Altres
   • 5 Pètals
    • Umbel·líferes
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Estaminals
    • Orquídia
     • Viola
      • Esperonada
   • Papilonàcia
    • Labiada
     • Espadix
      • 4 Pètals
   • Fumària
    • Personada
     • Polígala
      • Altres