Família: Peoniàcies

Aquesta petita família està estesa per zones temperades de l’hemisferi septentrional,
amb un sol gènere i poc estès a Catalunya. (Paeonia).
Plantes erectes, arbustives amb les fulles dividides, ramificades i alternes
i les flors són actinomorfes, diapètales i tenen entre sis i deu pètals,
els sèpals molt més petits i té nombrosos estams. El fruit és en fol·licle.
Solen ser utilitzades en jardineria.