Família: Peoniàcies

Un sol gènere en Catalunya i que no esta massa extens.
Plantes de tija erecta, ramificades i pubescents i no sobrepassa els 70 cm
Les fulles estan alternes i compostes, dividides en lòbuls i les flors tenen entre 6 i 10 pètals i els sèpals molt més petits i nombrosos estams.
Solen ser emprades en jardineria.