Flors de color Rosa

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • 3 Pètals
    • 6 Pètals o més
     • Umbel·líferes
   • 4 Pètals
    • Capítols
     • Altres
   • 5 Pètals
    • Pètals soldats
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Personada
    • Orquídia
     • Altres
   • Polígala
    • Labiada
   • Fumària
    • Papilonàcia