Plantes Paràsites

    • Holoparàsites
      Planta sense arrels ni fulles.
    • Hemiparàsites
      Planta amb arrels i fulles