Gramínies

  • Simple
   Planta amb la inflorescència
   terminal, ramificada o no, amb
   diverses tiges d´alçada mitjana.
  • Composta
   Planta que presenta diverses
   inflorescències, ramificada
   i més alta o no.