Família: Onagràcies

Família cosmopolita d’angiospermes distribuïda en la seva majoria al continent americà, amb una vintena de gèneres i a Catalunya només en té quatre (Ludwigia, Oenothera, Epilobium i Circaea), totes són plantes herbàcies amb fulles simples, oposades o esparses, amb flors actinomorfes, tetràmeres (excepte Circaea que en té dos) reunides en espigues, raïms o solitàries.
En el cas d’Oenothera, n’hi ha algunes al·lòctones que es troben assilvestrades a les contrades mediterrànies com O.glazioviana. Altres cultivades en jardineria. El fruit és una càpsula.