Flors de color lila

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • Pètals soldats
    • 6 Pètals o més
   • 4 Pètals
    • Capítols
   • 5 Pètals
    • Altres
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Embudada
    • Papilonàcia
     • Altres
   • Labiada
    • Viola
   • Orquídia
    • 4 Pètals