Família: Oxalidàcies

Aquesta família té la distribució tropical i subtropical, tret de què algunes espècies estan en zones temperades, amb sis gèneres i només un a les nostres terres (Oxalis)
Són petites plantes que no passen de quaranta centímetres, herbàcies, tija erecta i prima.
Les fulles solen ser peciolades i trifoliades, basals; les flors tenen cinc pètals lliures, són hermafrodites i actinomorfes.
Totes es fan en contrades marítimes i litorals, tret de O. Acetosella, que pot arribar a l’estatge montà i subalpí. El fruit és en càpsula. Algunes d’al·lòctones força naturalitzades