Família: Oxalidàcies

Aquesta família té la distribució tropical i subtropical, tret de que algunes espècies estan en zones temperades, amb sis gèneres i només un a les nostres terres (Oxalis).
Són petites plantes que no passen de quaranta cm, herbàcies, tija erecta i prima.
Les fulles solen ser peciolades i trifoliades, basals i les flors tenen cinc pètals lliures, i són hermafrodites, actinomorfes.
Totes es fan en contrades marítimes i litorals, tret de O. Acetosella, que pot arribar a l’estatge montà i subalpí. Generalment fan el fruit en càpsula.