Família: Papilionàcies

Important família cosmopolita estesa per zones temperades amb gairebé uns 450 gèneres. A Catalunya en tenim 40. Són plantes diversificades, herbàcies, arbustives o petits arbrets amb les fulles simples o compostes, trifoliades i alternes o esparses; poden tenir circells o espines. La tija pot ser erecta, prostrada o ascendent i a vegades alada. Algunes espècies són enfiladisses gràcies als circells que duen al final de les fulles.
Les flors són zigomorfes amb cinc pètals lliures, el superior o estendard, els dos laterals anomenats ales i els dos inferiors soldats en la carena. Aquestes poden estar en raïms, glomèruls i altres inflorescències. Els fruits generalment són en llegum i altres en loment.
Moltes d’aquestes espècies estan conreades com aliment i altres formen part dels jardins com espècies ornamentals.

 

Caesalpiniàcies

Subfamília dins de les Fabàcies d’arbres i arbusts que només té un gènere autòcton en les nostres terres, Ceratonia siliqua i altres estan plantats en parcs i jardins i molt rarament arriben a assilvestrar-se, com Caesapinia, Parkinsonia, Gleditsia o Cercis entre altres.

 

Mimosàcies

Família d’angiospermes dicotiledònies que està distribuïda per zones tropicals i intertropicals amb més de 50 gèneres; te les fulles pinnades o bi-pinnades i les flors reunides en glomèruls estaminals i altres zigomorfes en raïms. El fruit pot ser en llegum o loment i són molt utilitzades en jardineria urbana com Acacia, Albizia, Leucaena. Recentment aquesta família ha passat formar part de Papilionàcies.