Família: Papaveràcies

Una familia no gaire nombrosa i que a casa nostre només te, prop d’una vintena de gèneres entre dues subfamílies properes i que alguns autors les inclouen.
Papaveròidies i Fumariòidies.
Son plantes herbàcies de poca alçada, flors tetràmeres, vistents i fulles dividides, sèpals caducs durant la floració.
En les Fumariòidies les flors son més petites, completament zigomorfes i s’agrupen en petits raïms.
Unes creixen en sembrats, meses i camins, altres en murs de roca i fins hi tot, les hi ha en tarteres pirinenques.