Flors de color groc

  • Actinomòrfes
   Més d'un eix de simetria
   • 3 Pètals
    • Pètals soldats
     • 6 Pètals o més
   • 4 Pètals
    • Umbel·líferes
     • Altres
   • 5 Pètals
    • Capítols
  • Zigomòrfes
   Un eix de simetria
   • Estaminals
    • Espadix
     • Viola
      • Galeada
   • Papilonàcia
    • Esperonada
     • Altres
   • Orquídia
    • Personada
     • Labiada