Família: Ofioglossàcies

Família estesa per terres temperades de l’hemisferi boreal i que en les nostres terres està representada per dos gèneres. Botrychium i Ophioglossum.
Emparentades amb les falgueres, tenen el rizoma curt, carnós i sense esquames, amb les fulles consistents en una làmina estèril i una altre fèrtil espiciforme.
Els esporangis són sèssils i grossos.