Família: Osmundàcies

Aquesta família emparentada amb les falgueres, pròpiament dites, només té un gènere en les nostres contrades amb una sola espècie. Planta herbàcia, erecta, amb les fulles pinnades.
Vegeu Osmunda regalis.