Família: Osmundàcies

Aquesta família emparentada amb les falgueres pròpiament dites, només té un gènere a les nostres contrades amb una sola espècie. Planta herbàcia, erecta i amb les fulles pinnades.
Vegeu Osmunda regalis.