Famílies

Asclepiadàcies

Família intertropical diversificada d'arbres, arbusts, lianes i herbes i que en les nostres terres té quatre gèneres, alguns d’ells força naturalitzats. (Gomphocarpus, Araujia, Cynanchum i Vincetoxicum). Tenen les fulles enteres, simples i estan oposades o verticil•lades; les flors són radiades amb cinc pètals. El fruit és un fol·licle. Darrerament aquesta família s'ha incorporat a la família Apocinàcies.


Araujia sericifera. (Nat.)
Cynanchum acutum
Gomphocarpus fruticosus. (Nat)
Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium
Vincetoxicum nigrum

Azol·làcies

Família propera a les falgueres amb un sol gènere en tot el món i set espècies. Es desenvolupa en medis aquàtics, tant rius d'aigües lentes, estanys, embassaments o camps de conreu d'arrós i pot resultar com una mala herba. És un hidròfit natans.


Azolla

Balsaminàcies

Família estesa per zones tropicals i intertropicals que només té dos gèneres; en les nostres terres només un gènere ens visita i força rar, Impatiens noli-tangere, que creix al nord-oest. Les flors són zigomorfes amb els pètals soldats i els sèpals lliures (el posterior acabat en un esperó); el fruit és un càpsula de dehiscència de tensió. Són utilitzades en jardineria, Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, podent-se trobar naturalitzades.


Impatiens balfourii. (Nat.)
Impatiens glandulifera. (Nat.)
Impatiens hawkeri. (Orn)
Impatiens noli-tangere
Impatiens walleriana. (Orn)

Basel·làcies

Família tropical amb cinc gèneres i que no en té cap autòcton a les nostres terres, tret del gènere Boussingaultia que en els darrers anys, tot i ser una planta de jardí, s'ha naturalitzat notablement en tanques, murs i horts de les contrades marítimes. Són plantes herbàcies, perennes o anuals de fulles enteres, alternes o oposades i les flors estan en raïms terminals o axil·lars.


Boussingaultia cordifolia. (Nat.)

Begoniàcies

Familia estesa per les zones tropicals i humides de gairebé tot el món; té dos gèneres, però cap representant a les nostres terres; són herbàcies o arbustives i tenen les fulles simples, alternes i molt asimètriques, encara que són perennes i molt ramificades, a les zones més fredes acostumen a perdre la seva part aèria. Les flors tenen dos pètals i dos sèpals petaloides i són molt utilitzades en jardineria.


Begonia Bowerae. (Orn)
Begonia Coccinea. (Orn)
Begonia Elatior var. ilona
Begonia pendula. (Orn)
Begonia semperflorens. (Orn)
Begonia semperflorens var. albiflora

Berberidàcies

Família de distribució per les zones temperades boreals i de sud-america amb més de deu gèneres. Un sol gènere a les nostres terres bastant rar. (Berberis) Són plantes arbustives o herbàcies amb les fulles alternes, simples o compostes, i a vegades transformades amb espines i flors actinomorfes amb diversos verticils de dos o tres pètals, molt cridaneres. El fruit és una baia. Algunes espècies utilitzades en jardineria.


Berberis thunbergii. (Orn)
Berberis vulgaris subsp. seroi
Berberis vulgaris subsp. vulgaris
Mahonia bealei. (Orn)
Mahonia aquifolium. (Orn)

Betulàcies

Aquesta família està estesa per l’hemisferi boreal, en zones temperades; tenint sis gèneres, dels quals tres són espontanis a les nostres terres. (Alnus, Corylus, Betula), Carpinus es troba rarament naturalitzat. Són arbusts i arbres, caducifolis, amb les fulles esparses i simples; les flors es reuneixen en aments poc cridaners.


Alnus glutinosa.
Alnus viridis
Betula pendula.
Betula pubescens
Carpinus betulus (Nat.)
Corylus avellana

Bignoniàcies

Família estesa per zones tropicals i càlides i que poden ser lianes, arbust i arbres. Tenen les fulles oposades, que poden ser simples o pinnades i les flors molt cridaneres i vistoses, son zigomorfes reunint-se en raïms i panícules. A Catalunya es troben plantades en parcs i avingudes, algunes de les quals son molt utilitzades en jardineria.


Campsis radicans. (Orn)
Catalpa bignonioides. (Orn)
Jaracanda mimosifolia. (Orn)
Pandorea jasminioides. (Orn)
Podranea ricasoliana. (Orn)
Tecoma capensis. (Orn)

Bombacàcies

Família estesa per zones tropicals i especialment per sud-america, generalment arbres i que solen ser en ocasions, espinosos o engruixits per la part baixa del tronc. Les flors son molt cridaneres, actinomorfes i les fulles son alternes, simples o compostes. A Catalunya només es troben plantats en parcs i avingudes, el més conegut és el gènere Chorisia.


Chorisia insignis. (Orn)
Chorisia speciosa. (Orn)

Boraginàcies

Família força estesa per tot el món, generalment herbes i petits arbusts i que en les nostres contrades té prop de vint gèneres amb una cinquantena d'espècies. Es tracta de plantes de mitjana alçada que no acostumen a sobrepassar el metre, amb fulles oposades o alternes, simples, enteres i de tacte aspre; sovint cobertes de pèls híspids. Les flors són actinomorfes i pentàmeres, més rarament zigomorfes, es reuneixen en inflorescències terminals, a vegades escorpioides. El fruit és un tetraqueni.


Alkanna lutea
Alkanna tinctoria
Anchusa arvensis
Anchusa italica
Asperugo procumbens
Borago officinalis var. albiflora
Borago officinalis
Cerinthe major subsp. gymnandra
Cynoglossum cheirifolium
Cynoglossum creticum
Cynoglossum dioscoridis
Cynoglossum officinale
Echium arenarium
Echium calycinum
Echium creticum
Echium fastuosum. (Orn)
Echium italicum subsp. italicum
Echium italicum subsp. pyrenaicum
Echium plantagineum
Echium sabulicola
Echium vulgare subsp. argentae
Echium vulgare subsp. vulgare
Echium vulgare subsp vulgare var. rosea
Heliotropium curassavicum
Heliotropium europaeum
Lappula deflexa
Lappula squarrosa
Lithospermum apulum
Lithospermum arvense subsp. arvense
Lithospermum arvense subsp. gasparrinii
Lithospermum fruticosum
Lithospermum fruticosum var. rosea
Lithospermum officinale
Lithospermum oleifolium
Lithospermum purpurocaeruleum
Myosotis alpestris subsp. alpestris
Myosotis alpestris subsp. pyrenaica
Myosotis arvensis subsp. arvensis
Myosotis discolor
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima
Myosotis scorpioides subsp. lamottiana
Myosotis scorpioides subsp. tuxeniana
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica subsp. teresiana
Nonea micrantha
Onosma tricerosperma subsp. alpicola
Onosma tricerosperma subsp. catalaunica
Pulmonaria affinis
Pulmonaria longifolia
Pulmonaria longifolia var. rosea
Symphytum officinale
Symphytum officinale var. albiflora
Symphytum tuberosum subsp tuberosum

Bromeliàcies

Família estesa per zones tropicals i temperades d’Amèrica i Antilles; són plantes monocotiledònies, perennes, epífites o terrestres; arbusts que no passen dels quatre metres. Tenen les flors molt vistoses, així com les bràctees i per aquest motiu són utilitzades en jardineria.


Guzmania sanguinea. (Orn)
Tillandsia aeranthos. (Orn)
Tillandsia bergeri. (Orn)

Buddleiàcies

Aquesta família d'origen asiàtic i actualment estesa per arreu, només té un gènere introduït a les nostres terres i cultivat com ornamental, i està bastant naturalitzat en les contrades mediterrànies plujoses i l'estatge montà. Buddleja davidii.


Buddleja davidii. (Nat.)
Buddleja davidii var. albiflora (Nat.)

Butomàcies

Família de distribució eurosiberiana amb un sola espècie a Catalunya (Butomus umbellatus); Són plantes herbàcies aquàtiques, erectes amb fulles esparses i les flors tenen sis tèpals, reunides a dalt de la tija en inflorescència en umbel·la i el fruit és en fol·licle.


Butomus umbellatus

Buxàcies

Família de moderada distribució en el món i a Catalunya només té un sol gènere, Buxus sempervirens; arbust de fulla perenne, ramificat i molt foliós. Pot arribar a l’estatge subalpí i baixar fins la muntanya mediterrània.


Buxus sempervirens