Família: Bromeliàcies

Família estesa per zones tropicals i temperades d’Amèrica i Antilles; són plantes monocotiledònies, perennes, epífites o terrestres; arbusts que no passen dels quatre metres.
Tenen les flors molt vistoses, així com les bràctees i per aquest motiu són utilitzades en jardineria.