Família: Betulàcies

Aquesta família està estesa per l’hemisferi boreal, en zones temperades; tenint sis gèneres, dels quals tres són espontanis a les nostres terres. (Alnus, Corylus, Betula), Carpinus es troba rarament naturalitzat.
Són arbusts i arbres, caducifolis, amb les fulles esparses i simples; les flors es reuneixen en aments poc cridaners.