Família: Cactàcies

Es tracte d’una família estesa per el nou continent i que en les nostres terres no té cap gènere autòcton, només cultivades en jardineria; i que rarament es poden assilvestrar; són de climes àrids i força resistents a la sequera.
Acostumen a ser plantes suculentes i molt espinoses amb les tiges gruixudes per l’emmagatzemament d’aigua. Tenen les flors cridaneres, actinomorfes.