Família: Cactàcies

Es tracte d´una familia estesa per el nou continent i que en les nostres terres no té cap gènere autòcton, només cultivades en jardineria; i que rarament es poden assilvestrar; son de climes àrids i força resistents.
Son plantes suculentes i molt espinoses amb les tiges gruixudes per l´emmagatzenament d’aigua i flors cridaneres, actinomorofes.