Família: Cactàcies

Es tracta d’una família estesa pel nou continent i que a les nostres terres no té cap gènere autòcton, totes són cultivades en jardineria; de climes àrids i força resistents a la sequera. Acostumen a ser plantes suculentes sense fulles pròpiament dites, ja que les espines són fulles transformades; tenen les tiges gruixudes per l’emmagatzemament d’aigua i són les encarregades de fer la fotosíntesi. Solen tenir les flors cridaneres, actinomorfes amb els pètals lliures. Malauradament, algunes han arribat a naturalitzar-se perillosament com a plantes invasores, cas d’Opuntia sp.