Família: Begoniàcies

Familia estesa per les zones tropicals i humides de gairebé tot el mon; té dos gèneres però cap representant a les nostres terres; són plantes herbàcies o arbustives i tenen les fulles simples, alternes i molt asimètriques; encara que són perennes a les zones més fredes acostumen a perdre la seva part aèria.
Les flors tenen dos pètals i dos sèpals petaloides i són molt utilitzades en jardineria.