Família: Balsaminàcies

Família estesa per zones tropicals i intertropicals que només té dos gèneres; en les nostres terres només un gènere ens visita i força rar, Impatiens noli-tangere, que creix al nord-oest. Les flors són zigomorfes amb els pètals soldats i els sèpals lliures (el posterior acabat en un esperó); el fruit és un càpsula de dehiscència de tensió.
Són utilitzades en jardineria, Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, podent-se trobar naturalitzades.