Família: Balsaminàcies

Família estesa per zones tropicals i intertropicals que només té dos gèneres; a les nostres terres només un gènere ens visita, Impatiens, de tendència atlàntica i força rar. Les flors són zigomorfes amb els pètals soldats i els sèpals lliures, el posterior està acabat en un esperó i el fruit és una càpsula de dehiscència de tensió.
Algunes són utilitzades en jardineria, com Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, que esporàdicament podem trobar naturalitzades.