Família: Balsaminàcies

Família estesa per zones tropicals i intertropicals que només té dos gèneres; en les nostres terres només un gènere ens visita, Impatiens, de tendència atlàntica i és força rar. Les flors són zigomorfes amb els pètals soldats i els sèpals lliures, el posterior acabat en un esperó i el fruit és un càpsula de dehiscència de tensió.
Algunes són utilitzades en jardineria,  com Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, que esporàdicament podem trobar naturalitzades.