Família: Balsaminàcies

Família estesa per tot el mon i que només té dos gèneres; flors zigomorfes amb els pètals soldats i els sèpals lliures ; en les nostres terres només una espècie ens visita i força rara, Impatiens noli-tangere, que creix al nord-oest.
En jardineria esta cultivada Impatiens glandulifera i es pot trobar naturalitzada.