Família: Bombacàcies

Família estesa per zones tropicals i especialment per Sud-amèrica, acostumen a ser arbres i solen ser a vegades, espinosos o engruixits per la part baixa del tronc. Les flors són molt cridaneres, actinomorfes i les fulles són alternes, simples o compostes.
A Catalunya només estan plantats en parcs i avingudes, el més conegut és el gènere Chorisia.