Família: Bombacàcies

Família estesa per zones tropicals i especialment per sud-america, generalment arbres i que solen ser en ocasions, espinosos o engruixits per la part baixa del tronc.
Les flors son molt cridaneres, actinomorfes i les fulles son alternes, simples o compostes.
A Catalunya només es troben plantats en parcs i avingudes, el més conegut és el gènere Chorisia.