Família: Aràcies

Gran família tropical força diversificada amb més d’un centenar de gèneres i que a Catalunya només està representada per dos, Arum i Arisarum. Són plantes herbàcies, monocotiledònies amb els òrgans subterranis.
Les seves flors no tenen pètals i estan reunides en carnoses inflorescències (espàdix) i recobrint-les una bràctea grossa (espata) molt cridanera; altres tenen l’espata soldada en forma de tub encaputxat.
Moltes espècies s’utilitzen en jardineria i rarament poden naturalitzar-se, Zantedeschia o lliri d’aigua i Alocasia gigantea. Recentment, s’ha incorporat la família de Lemnàcies, formada per plantes aquàtiques.