Família: Acantàcies

Aquesta gran família està estesa principalment en zones tropicals i subtropicals; té a prop de 260 gèneres amb més de 2.700 espècies, de les quals nosaltres només en tenim un; Acanthus mollis, que tot i sent utilitzat en jardineria, es troba naturalitzat.
Les Acantàcies poden ser arbres, arbusts o plantes herbàcies i les flors solen ser zigomorfes .