Família: Aquifoliàcies

Aquesta família té una dispersió per zones tropicals i regions temperades, la majoria a Amèrica i només dos gèneres d’arbusts i arbres de fulla perenne i flors dioiques.
Un únic representant en la nostra terra del gènere Ilex i altres utilitzats en jardineria.