Família: Aquifoliàcies

Aquesta família té una dispersió per zones tropicals i regions temperades, la majoria a Amèrica i només dos gèneres d’arbusts i arbres de fulla perenne i les flors són unisexuals en individus dioics.
Un únic representant a la nostra terra del gènere Ilex i altres utilitzats en jardineria.