Família: Aquifoliàcies

Aquesta família té una dispersió per zones tropicals i regions temperades, la majoria a Amèrica i només dos gèneres d’arbusts i arbres de fulla perenne i flors dioïques.
Un únic representant en la nostra terra, del gènere Ilex i altres utilitzats en jardineria.