Família: Apocinàcies

Gran família d’angiospermes dicotiledònies distribuïda per les zones tropicals i subtropicals de tot el mon amb més de 360 gèneres entre grans arbres, arbusts i plantes lianoides dels quals tenim 6 de presents a Catalunya, alguns de naturalitzats com Gomphocarpus i Araujia. Les fulles són enteres, esparses o verticil·lades amb flors actinomorfes pentàmeres i fan el fruit en fol·licle o en càpsula. Actualment s’ha incorporat la família Asclepiadàcies que passa a ser una subfamília. Algunes solen utilitzar-se en jardineria, com Nerium i Vinca.