Família: Apocinàcies

Estesa por zones tropicals i temperades, aquesta família té dos generes en la nostra terra, Nerium i Vinca.
Son arbustives, arbres i herbes lianoides amb fulles enteres, oposades o verticil•lades, sent actinomorfes, pentàmeres i poden tenir flors solitàries o reunides en petits ramells. Algunes espècies solen plantar-se en parcs i jardins.