Família: Amarantàcies

Amarantàcies: Aquesta família cosmopolita d’angiospermes és de tendència tropical o subtropical amb més de 180 gèneres dels quals hi ha 14 en les nostres terres. Es tracte de plantes herbàcies, rarament arbustives que en alguns casos no sobrepassen el  metre d’alçada i que es desenvolupen en terrenys ruderals, calcigats i femers. Tenen les fulles simples, oposades o alternes i les flors estan disposades en inflorescències espiciformes o axil·lars, no són gens cridaneres per la manca de pètals.

Recentment s´ha incorporat la família Quenopodiàcies: Família d’angiospermes diversificada per les zones tropicals i subtropicals de plantes herbàcies o rarament arbustives, de mitjana alçada fins a 2 metres; ramificades, punxants o no, de tiges reptants o ascendents. Les fulles són enteres, dentades o lobulades i de disposició alterna, algunes oposades; blanes o suculentes i rarament piloses. Les flors són molt petites, poc aparents i estan reunides en inflorescències  terminals o disposades en les axil·les foliars Són plantes considerades “males herbes” dins dels camps de conreus, encara que algunes són força conreades per aliment, com espinacs i bledes; creixen en terrenys ruderals rics en nitrogen, marges de camí de bestiar, femers i altres en terrenys força salins.