Família: Alismatàcies

Família de plantes aquàtiques o de terrenys molt humits pròpia de zones temperades de l’hemisferi boreal, que comprèn un centenar de gèneres i que a les nostres terres només en tenim cinc, Sagittaria, Damasonium, Luronium, Baldellia i Alisma. Són plantes monocotiledònies amb les fulles submergides o surant.
Algunes d’elles són molt rares o estan extingides pel canvi del seu hàbitat.