Família: Alismatàcies

Família de plantes aquàtiques o de terrenys molt humits pròpia de zones temperades de l’hemisferi boreal, que comprèn un centenar de gèneres i que en les nostres terres només en tenim cinc, Sagittaria, Damasonium, Luronium, Baldellia i Alisma. Monocotiledònies, amb les fulles submergides o natans.
Algunes d’elles, molt rares o extingides per el canvi del seu hàbitat.