Amaranthus deflexus

Nom Científic Amaranthus deflexus
Nom Català Amarant deflex
Nom Castellà Bledo rastrero
Família Amarantàcies
Floració Març  /  Octubre
Hàbitat Indrets ruderals.  Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 10  a  40  cm  ( 60 cm )
Fruit Càpsula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari