Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus

Nom Científic Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus
Nom Català Marxant
Nom Castellà Bledo
Família Amarantàcies
Floració Juliol / Novembre
Hàbitat Prats ruderals, marge de camps. Contr.medit. i est. montà.
Alçada 30 a 100 cm
Fruit Càpsula.
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari