Bassia prostrata

Nom Científic Bassia prostrata
Nom Català Barrella terrena
Nom Castellà Sisallo
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juliol / Novembre
Hàbitat Vegetació ruderal i marges calcigats. Contr. medit. seques. est. montà submed.
Alçada 30 a 80 cm
Fruit Utricle.
Forma vital Camèfit.
Descripció Sin : Kochia prostrata

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari