Amaranthus blitoides

Nom Científic Amaranthus blitoides
Nom Català Amarant blitoide
Nom Castellà Baleo
Família Amarantàcies
Floració Juliol / Octubre
Hàbitat Marges ruderals, femers, terrenys calcigats. Contr. medit.
Alçada 10 a 50 cm
Fruit Càpsula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari