Beta vulgaris subsp. maritima

Nom Científic Beta vulgaris subsp maritima
Nom Català Bleda borda
Nom Castellà Acelga borde
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Abril / Setembre
Hàbitat Erms i sòls salins, terres ruderals. Contr. medit. litorals
Alçada 50 cm a 2 m
Fruit Pixidi.
Forma vital Teròfit.  ( A vegades Hemicriptòfit. )

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari