Família: Ciperàcies

Gran família estesa en la major part, per l’hemisferi boreal i que en les nostres terres esta representada per nou gèneres amb més d’un centenars d’espècies.
Són plantes vivaces, herbàcies, erectes, no ramificades i de secció trígona, sense nusos.
La majoria tenen fulles, que són basals, estretes, graminoides i creixen en terrenys humits, entollats o molleres, també algunes en terreny eixuts.
Les flors no són gens vistents i s’agrupen en inflorescències espiciformes, glomèruls, espigues o panícules, hermafrodites o unisexuals, sortint de la base d´una petita bràctea o no.