Família: Ciperàcies

Gran família cosmopolita estesa en la major part del món, en particular en els dos hemisferis, boreal i austral; a Catalunya tenim vuit gèneres representatius amb més d’un centenar d’espècies. Són plantes herbàcies, anuals o perennes, amb les fulles basals, graminoides, erectes, no ramificades i de secció trígona, sense nusos.
Creixen en terrenys humits, entollats o molleres, també algunes en terreny eixuts.
Les flors no són gens vistoses i s’agrupen en inflorescències espiciformes, glomèruls, espigues o panícules, podent ser hermafrodites o unisexuals.