Família: Ciperàcies

Gran família cosmopolita estesa a la major part del món, en particular en els dos hemisferis, boreal i austral; a Catalunya en tenim vuit gèneres representatius amb més d’un centenar d’espècies. Són plantes herbàcies, anuals o perennes amb les fulles basals graminoides, erectes, no ramificades i la tija de secció trígona.
Creixen en terrenys humits, entollats o molleres, també algunes en terrenys eixuts.
Les flors no són gens vistoses i s’agrupen en inflorescències espiciformes, glomèruls, espigues o panícules, també poden ser hermafrodites o unisexuals.