Salsola vermiculata

Nom Científic Salsola vermiculata
Nom Català Siscall
Nom Castellà Barrilla florida
Família Amarantàcies
Floració Juny / Octubre
Hàbitat Terrenys ruderals salins.   Contr. medit. seques.
Alçada 30 a 100 cm
Forma vital Camèfit. ( Nanofaneròfit.)

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari