Caroxylon vermiculatum

Nom Científic Caroxylon vermiculatum
Nom Català Siscall
Nom Castellà Barrilla florida
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juny / Octubre
Hàbitat Terrenys ruderals salins.   Contr. medit. seques.
Alçada 30 a 100 cm
Fruit Aqueni. (Envoltat d'una ala membranosa.)
Forma vital Camèfit. ( Nanofaneròfit.)
Descripció Sin : Salsola vermiculata

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari