Chenopodium murale

Nom Científic Chenopodium murale
Nom Català Blet de paret
Nom Castellà Cenizo negro
Família Amarantàcies
Floració Octubre / Maig
Hàbitat Herbassars ruderals, murs. Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 15 a 50 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari