Chenopodiastrum murale

Nom Científic Chenopodiastrum murale
Nom Català Blet de paret
Nom Castellà Cenizo negro
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Octubre / Maig
Hàbitat Herbassars ruderals, murs. Contr. medit. i est. montà submed.
Alçada 15 a 50 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit
Descripció Sin : Chenopodium murale

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari