Família: Compostes

És la família més nombrosa dintre de les dicotiledònies, diversificada en morfologia, habitat i formes vitals, per el que no és d’estranyar que sigui la més estesa.
Aquí tenim més d’un centenar de gèneres, dispersos per tots els habitats, des de les platges, a les crestes del Pirineu, passant per molleres, terrenys guixencs etc.
Són plantes herbàcies sovint ramificades; anuals o perennes, també matollets; tenen fulles esparses, simples o compostes, rarament oposades ( Arnica ).
Les flors, agrupades en capítols cridaners, poden ser tubuloses o ligulades, sempre envoltades per bràctees que formen l’involucre.
Els capítols poden tenir només flors ligulades ( Hieracium, Crepis ), flors tubuloses ( Carduus, Cirsium, Santolina) o ambdues ( Inula, Matricaria ) i resten sols al capdamunt de la tija o més habitualment formant inflorescències racemoses.