Adenostyles alpina subsp. pyrenaica

Nom Científic Adenostyles alpina subsp. pyrenaica
Nom Català Adenostil
Nom Castellà Calabacera
Família Compostes
Floració Juliol / Agost
Hàbitat Herbassars megafòrbics humits, marge de rierols. Est. montà i subalpí.
Alçada 0,6 a 2 m
Fruit Cípsela.
Forma vital Hemicriptòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari