Cyperus capitatus

Nom Científic Cyperus capitatus
Nom Català Mansega marina
Nom Castellà Juncia marina
Família Ciperàcies
Floració Abril / Setembre
Hàbitat Platges i terrenys sorrencs litorals.
Alçada 15 a 40 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Geòfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari