Cynanchum acutum

Nom Científic Cynanchum acutum
Nom Català Corretjola borda
Nom Castellà Correhuela lechosa
Família Apocinàcies. (subfamília Asclepiadàcies.)
Floració Juny / Setembre
Hàbitat Canyars, brolles i herbassars del marge de les rieres litorals..
Alçada 20 a 100 cm
Fruit Fol·licle.
Forma vital Camèfit.
Descripció Latex tòxic
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari