Vinca difformis

Nom Científic Vinca difformis
Nom Català Vincapervinca
Nom Castellà Vinca
Família Apocinàcies
Floració Gener / Desembre
Hàbitat Bosc caducifoli humit, marge de rierols. Contr. medit. marít.
Alçada 15 a 30 cm ( 2 m llargària.)
Fruit Fol·licle.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari