Sternbergia lutea

Nom Científic Sternbergia lutea
Nom Català Safrà de tardor
Nom Castellà Azucena amarilla
Família Amaril·lidàcies
Floració Setembre / Octubre
Hàbitat Llocs secs, talussos. Contr. medit.
Alçada 10 a 30 cm
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari