Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum

Nom Científic Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum
Nom Català Porradell
Nom Castellà Ajoporro silvestre
Família Amaril·lidàcies
Floració Abril / Juliol
Hàbitat Erms, camps. Contr. med.
Alçada 20 a 60 cm
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari